Buradasınız

Kurumsal

Tarihçe

Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı 

Vergi Dairesi Başkanlığımız, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 23'üncü maddesi uyarınca alınan 13.06.2005 tarih ve 2005/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelir İdaresi Başkanlığına doğrudan bağlı olarak kurulmuştur.

Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı, karşılıklı işbirliği ve ortak anlayış çerçevesinde; mükellefleri, hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek, vergi kanunlarını herkes için adil bir şekilde uygulamak ve mükellef odaklı bir vergi idaresi anlayışını yerleştirmek amacı ile 7 Eylül 2005 tarih ve 25929 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği” ile tanımlanan görevleri ifa etmek üzere 16.09.2005 tarihinde faaliyete geçmiştir.

Undefined