Buradasınız

Kurumsal

Başkanın Mesajı

SAYIN  ZİYARETÇİ

Amacı kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını sağlamak olan kamu mali yönetiminin bir parçası olan Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı olarak biz; açık, güvenilir, zamanında ve yeterli bilgi ile hizmet vereceğimizi, vergi konusundaki gelişmeleri sürekli güncellenen internet sayfamızla ve basılı yayınlarla sizlere en kısa zamanda duyuracağımızı, vergi ile ilgili yükümlülüklerinizin yerine getirilmesinde sizlere her türlü kolaylığı sağlayacağımızı, sürekli olarak kendimizi yenileyerek, daha iyi hizmet sunmanın arayışı içinde olacağımızı taahhüt ediyoruz.

Mükellef odaklı hizmet anlayışı içerisinde, mükellef haklarını gözeterek, hizmetten yararlananların memnuniyetini sağlama noktasında Başkanlığımızın her düzeyinde görev yapan personelimizin sorumluluğunu kabul ediyoruz. Başkanlığımız değişimin ve gelişimin gereğine inanan her kademedeki çalışanı ile klasik devlet kurumu imajından uzaklaşıp mükelleflerine güler yüzle hizmet veren bir idare haline gelmiştir. Bu amaçla, teşkilatımızın donanım eksikliklerinin giderilmesi ve mükellefle yüz yüze çalışan personelimize her türlü eğitim ve desteğin sağlanması yönünde çalışmalar yürütülmektedir. Gerçekleştirilen tüm bu düzenlemelerle vergi gelirlerinin adil, etkin ve verimli bir şekilde toplanması, akılcı, uygulanabilir bir vergi sistemi ile kamu maliyesinin temellerinin sağlamlaştırılması ve ekonomisiyle de güçlü bir Türkiye amaçlanmaktadır.

Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı olarak, vermiş olduğumuz internet sayfası hizmetimizi, sizlere daha iyi, daha güzel, daha kaliteli hizmet sunma anlayışı çerçevesinde yenilemiş bulunmaktayız.  Yarınlara umutla bakabilmek için, her türlü katkıyı sağlamaya ve mücadele vermeye hazır olduğumuzu belirtir, öneri ve eleştirilere açık sitemize ilgileriniz, katkılarınız ve ziyaretiniz için teşekkür eder, saygılar sunarız.           

Ergün ASLAN        

Vergi Dairesi Başkanı

Türkçe